08-511 770 11 [email protected]

Ekonomisk planering och kontroll.
Vi hjälper dig med att göra bedömningar av den framtida utvecklingen av företaget. För att hålla koll på ekonomin gör man lämpligen en resultat- och likviditetsbudget för det kommande året. På så sätt har man god kontroll av lönsamheten och företagets likviditet.