08-511 770 11 [email protected]

Vi samarbetar med många olika typer av kunder; företag, organisationer och myndigheter. Vi jobbar hårt för att göra alla våra kunder nöjda. Hos oss kommer begreppet ”nöjda kunder” alltid att vara i fokus.

Vi arbetar därför målmedvetet på långvariga samarbeten genom att vid varje tillfälle sätta dig som kund först! Vi delar med oss några kommentarer från kunder.

Ett långvarigt samarbete där alla vinner!
Samarbetet med Wiveko Redovisning AB är en riktig win-win-situation som vi är mycket nöjda med.

Ordning & reda!
Tack vare Wiveko Redovisning AB har vi en effektiv ekonomiadministration med ordning och reda och en flexibiltet tillpassat våra behov!

Lång erfarenhet, bred kompetens och service!
Vi arbetar med verksamheter och organisationer inom privat och offentlig sektor, nationellt och internationellt, och behöver ekonomi & redovisningstjänster med stor kompetens. Vi vill samarbeta med leverantörer som inte nöjer sig med att vara en i mängden. Wiveko Redovisning AB har stor kompetens, och gör alltid det lilla extra. Det är kostnadseffektivt för företaget och jag får full service och kan koncentrera mig på att arbeta med det jag är bäst på – att utveckla min egen verksamhet.

Kontroll, förutsägbarhet och trygghet!
Vi får alltid snabb hjälp med att lösa våra problem. Inga långa svarstider på mail samt ett mycket trevligt bemötande.