08-511 770 11 [email protected]

Bokslut och årsredovisningar.
Oavsett om företaget är ett aktiebolag eller annan företagsform ska varje år avslutas med ett bokslut. Olika regler gäller för olika företagsformer.

Vi ser till att bokslut och årsredovisning upprättas enligt lag och god redovisningssed. Det är viktigt att bokslutet utförs professionellt då det är många intressenter som tar del av informationen till exempel leverantörer, kreditgivare, myndigheter med flera.