08-511 770 11 [email protected]

Löner

Vi tar hand om löneadministrationen för dig och dina anställda och ser till att lönerna blir korrekt uträknade och rapporterade till skatteverket. Efter årets slut skickar vi in kontrolluppgifter för de anställda.