08-511 770 11 [email protected]

 

Bokföring, redovisning

Vi erbjuder dig hjälp med löpande bokföring och upprättar skattedeklarationer som är underlag för moms, arbetsgivaravgifter och personalskatter.

Momsdeklarationen lämnas månadsvis, kvartalsvis eller årsvis.

Du får en kontinuerlig ekonomisk rapportering av hur ditt företag går. Vi erbjuder även hjälp med löner, fakturering och betalningar av leverantörsfakturor.