08-511 770 11 [email protected]

Bokslutsrapport.
Du som valt att ha inte ha revisor i ditt aktiebolag kan i stället för revisionsberättelse få en bokslutsrapport av oss som ett kvalitetsbevis på årsredovisningen. Bokslutsrapporten utfärdas av en auktoriserad redovisningskonsult.